Ingrida Rupaitė Indrė Baikštytė Povilas Jacunskas
Spauda
Smagiu, kiek padaužišku Įvykiu tapo susitikimas su jaunatvišku fortepijoniniu trio „FortVio“ (pianistė Indrė Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė, violončelininkas Povilas Jacunskas), taip viliūkiškai atlikusiu J.Haydno Fortepijoninį trio C-dur ir dar labiau visus pakerėjusiu didžiausia dramatizmo jėga atliktu D.Šostakovičiaus Fortepijoniniu trio Nr.2.
 
Astrida Petraitytė
XI Thomo Manno festivalio (07 14 – 21) kraštovaizdžiai
„Literatūra ir Menas“
2007-07-27 nr. 3153
 
 
 
V.M.: Pratęsdama festivalio atradimų temą turbūt nesuklysiu išskirdama fortepijoninio trio „FortVio“ – Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė, Povilas Jacunskas – interpretacijų karštį liepos 17 d., „Festivalio debiutų“ koncerte.<..> Lūkesčius kurstė jau „FortVio“ koncerto pradžioje pagrotas J. Haydno Fortepijoninis trio C-dur – gaivus, sveiko humoro kupinas ir nedemonstratyviai virtuoziškas.
E.G.: Toks ansamblis – lyg nauja, pagal slėpiningus gamtos dėsnius susitelkusi teatro trupė.
 
XI Thomo Manno festivalis Nidoje
Vytautė Markeliūnienė kalbasi su Edmundu Gedgaudu
SEPTYNIOS MENO DIENOS 
2007-07-27 nr. 766 
 
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas
2008-03-28 nr. 3183 
GYVYBINGAS GROJIMAS
Aldona Eleonora Radvilaitė
 
Kovo 16 d. publika gausiai rinkosi į Vilniaus taikomosios dailės muziejų, fortepijoninio trio „Fortvio“ koncertą. Girdėjusieji ansamblio narių – Ingridos Rupaitės (smuikas), Povilo Jacunsko (violončelė), Indrės Baikštytės (fortepijonas) – solo, tikėjosi ne mažiau įspūdingo jų grojimo drauge. Juolab kad koncerto programa buvo sudaryta iš įvairių stilių ir epochų opusų.
Pirmojoje dalyje skambėjo J. Haydno trio G-dur, Hob. XV:25 ir D. Šostakovičiaus trio Nr. 2, e-moll, op. 67, už kurio interpretaciją 17-oje tarptautinėje vasaros akademijoje (Austrija) „Fortvio“ pelnė specialų prizą. Beje, tai buvo antras šio trio laimėjimas minimoje akademijoje. Besimokydami ten pirmąkart, jie laimėjo premiją už išskirtinį Vienos klasiko kūrinio atlikimą – už J. Haydno fortepijoninį trio C-dur, Hob. XV:21, bei specialų prizą už kamerinio opuso interpretaciją (J. Brahmso trio H-dur, op. 8).
Nuo pirmųjų J. Haydno trio G-dur garsų buvo galima pajusti, kad groja muzikantai, gerai besijaučiantys kartu, jautriai papildantys vienas kitą. Muzika skambėjo grakščiai, plastiškai. Kiek nustebino pirmosios dalies, Andante, guvus, lyg Allegro nuotaikos ir pulso, tempas. Gal norėta padaryti ryškesnį kontrastą Poco adagio, Cantabile daliai? Finalas, Rondo all’Ongarese. Presto buvo atliktas su užsidegimu, tarytum vengrams šokant čardašą.
Įspūdingai, bet kitaip ansamblis interpretavo visais atžvilgiais sudėtingą D. Šostakovičiaus šedevrą. Kiekvienoje jo dalyje tiek daug skirtingų nuotaikų, didžiausią liūdesį ar skausmą keičia groteskas ar nuostabiausios melodijos, o galingi skambesiai ištirpsta vos girdimais, bet širdį draskančiais garsais. „Fortvio“ grojo susikaupę, impulsyviai reaguodami į muziką, atskleisdami tai, kaip ją suvokia patys. Galima buvo žavėtis smuiko muzikalumu, nepaprastai gražiu violončelės tembru, vingria ir nuoširdžia frazuote, žaibišku fortepijono atsiliepimu į nuotaikų kaitą, liepsningu temperamentu.
Antrąją popietės dalį ansamblis pradėjo jausmingai atlikdamas A. Šenderovo fortepijoninį trio Nr. 2, „In memoriam...“. <...> Ir šį kūrinį grojant, tiek su virpuliu griežiamos I. Rupaitės, tiek tekančios P. Jacunsko frazės derėjo su ansambliškai pagavais I. Baikštytės fortepijono garsais. Kompozitorius tokią opuso traktuotę būtent dėl ekspresijos įvertino kaip vieną geriausių.
Šiltai ir su įkvėpimu trio pateikė A. Piazzollos keturių tango ciklą „Keturi metų laikai“. Argentinos italo A. Piazzolos emocionalios, ugningų ritmų ir melodijų, spalvingų harmonijų muzikos sužavėta publika išsiprašė biso – ansamblis atliko M. K. Čiurlionio preliudą F-dur/a-moll (VL 188).
Draugėn susibūrę 2006 m., „Fortvio“ atlikėjai džiugina meistriškumu, atviru grojimu, kūrybiškumu ir gyvybingumu, todėl norėčiau palinkėti jiems svaigios meninės karjeros – išplaukti į dar platesnius pasaulinius vandenis.
 
 
 
Fortepijoninio trio „FortVio" sėkmė
7MD informacija
„7 meno dienos“
Nr.43 (825), 2008-11-28
 
Lapkričio 17-23 d. Kalugoje vyko vienas prestižiškiausių šalies konkursų - III tarptautinis S.I. Tanejevo kamerinių ansamblių konkursas. Jame dalyvavo ir ansamblis iš Lietuvos - fortepijoninis trio „FortVio": Indrė Baikštytė (fortepijonas), Ingrida Rupaitė (smuikas) ir Povilas Jacunskas (violončelė).
Šis trejus metus gyvuojantis ansamblis jau yra laimėjęs I vietą V tarptautiniame Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkurse (Lietuva, 2006) bei III vietą XIII tarptautiniame J. Brahmso kamerinių ansamblių konkurse (Austrija, 2006). Ruoštis konkursams ansambliui padeda LMTA kamerinio ansamblio katedros docentė Dalia Balsytė. „FortVio" aktyviai koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Rusijoje, Islandijoje, Portugalijoje. Nuo pat gyvavimo pradžios ansamblis pasižymi savitu atlikimo braižu, kurio pagrindas - emocionalus, ekspresyvus grojimas.
 
S.I. Tanejevo konkurso pirmam turui reikėjo siųsti W.A. Mozarto ir J. Brahmso kūrinių įrašus. Į antrąjį turą buvo atrinkta 20 ansamblių (fortepijonų duetai, fortepijoniniai trio, kvartetai, kvintetai) iš Rusijos, Ukrainos, Bulgarijos, Baltarusijos, Moldovos, Korėjos ir Lietuvos. Į finalą pateko 13 ansamblių - 4 fortepijonų duetai, 6 trio (tarp jų - iš Lietuvos) ir 3 kvintetai. „FortVio" finale grojo S.I. Tanejevo Trio III-IV dalis ir D. Šostakovičiaus Trio, op. 67. Komisijai, kurią sudarė 11 narių iš Rusijos, JAV, Anglijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos, pirmininkavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos prorektorius Aleksandras Bondurianskis. „FortVio" tapo laureatais - laimėjo II vietą, minimaliu balų skaičiumi nusileisdamas I vietos laimėtojams - fortepijoniniam kvintetui „Sezar" (Rusija).
 
Tarp antrojo turo ir finalo vyko specialios T.A. Gaidamovič premijos konkursas, kuriame pageidauta atlikti savo šalies kompozitoriaus kūrinį. „FortVio" atliko A. Šenderovo Trio Nr. 2 „In memoriam..." Kūrinys sulaukė didžiulio susidomėjimo. Premija buvo skirta lietuvių trio, ir vertinimo komisijos pageidavimu būtent A. Šenderovo kūrinį „FortVio" atliko baigiamajame laureatų koncerte Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos S. Rachmaninovo salėje. Taip pat ansambliui „FortVio" buvo įsteigtas specialus Kalugos apskrities gubernatoriaus prizas.
 
Kaip teigė vertinimo komisijos darbe dalyvavęs LMTA kamerinio ansamblio katedros profesorius P. Kunca, „ansamblis buvo ryškus per visą konkursą. Jis pasižymėjo meninių charakteristikų branda, minties plėtojimo logika, ansambliškumu. „FortVio" pakėlė konkurso lygį. Atlikėjai turi savo požiūrį ir juo įtikina."
„FortVio" pergalė III tarptautiniame S.I. Tanejevo konkurse - neabejotinai svarus indėlis į kamerinės muzikos atlikimo lietuviškąjį aruodą.